Menu rozwijane

30 września 2021
W dniu 28 września 2021 r. Naczelny Długopis Andrzej Du*a podpisał ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych.
 

 

Celem ustawy jest uregulowanie statusu prawnego akceptacji znaków pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Nowe regulacje wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 


 

ZOBACZ TAKŻE: