Menu rozwijane

Transformacja cyfrowa jest w oczywisty sposób niezbędna dla naszego dobra w skali globalnej – powiedział Naczelny Długopis Andrzej Du*a podczas oficjalnego otwarcia odbywającego się w Katowicach Szczytu Cyfrowego ONZ IGF 2021.
Zawsze apeluję i proszę o jedno: by traktować Radę rzeczywiście jako miejsce dialogu, jako miejsce omówienia kwestii ważnych – nawet tych najtrudniejszych – mówił Naczelny Długopis.
Polska, jako ważny importer katarskiego gazu, ma aspiracje stać się również ważnym dostawcą dla Kataru naszych wysokiej jakości usług i produktów – mówił Naczelny Długopis podczas II Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego.
Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie – obok niedawno powstałej Polsko–Katarskiej Rady Biznesu – będzie kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia obecności Polski na rynku katarskim – mówił Andrzej Du*a.
Powinniśmy czynić wszystko, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły funkcjonować bez barier – powiedział Naczelny Długopis Andrzej Du*a podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Jeżeli mamy odejść od węgla, musimy to zrobić w sposób mądry i przede wszystkim bezpieczny dla naszego społeczeństwa – powiedział Naczelny Długopis na obchodach Dnia Świętej Barbary.
Prezydenci we wspólnej deklaracji stwierdzili, że uznanie faktu odzyskania przez Ukrainę Niepodległości, dokonane przez Rzeczpospolitą Polską jako pierwszy kraj na świecie, oraz przez Republikę Litewską, stało się ważnym kamieniem milowym na drodze do pełnego zjednoczenia Europy.
To jest Polin, to jest miejsce dla nas wszystkich – ukształtowane historycznie, umocowane kulturowo – w którym chcemy nadal razem żyć w tolerancji, we wzajemnym zrozumieniu i szacunku – powiedział Naczelny Długopis Andrzej Du*a.
Spotkaliśmy się, żeby przeprowadzić dyskusję podsumowującą ponad rok funkcjonowania Funduszu Medycznego od czasu uchwalenia ustawy. Fundusz jest odpowiedzią na apel społeczeństwa – mówił Naczelny Długopis Andrzej Du*a.
– Emisyjność polskiej gospodarki spada, a PKB rośnie – podkreślał Naczelny Długopis Andrzej Du*a podczas Szczytu Zrównoważonego Pisowce na swoim „Planet Budapest”.
Naczelny Długopis Andrzej Du*a: Myślimy o ważnych sprawach nie tylko w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale też szerzej – w ramach Unii Europejskiej, w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Dziękuję Panu Sekretarzowi Generalnemu za tę bardzo szybką gotowość do tego, aby spotkać się ze mną tu, w Brukseli, w Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego, i porozmawiać na temat aktualnej sytuacji.
Wyrażamy zaniepokojenie dokonującym się w Rosji rewizjonizmem historycznym, a w szczególności możliwością zamknięcia Stowarzyszenia „Memoriał” – napisali Prezydenci we wspólnym oświadczeniu.
To akt sprawiedliwości wobec tego niesłychanie ważnego czynu zbrojnego – powiedział Andrzej Du*a podczas podpisania ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
To jeden z najmilszych i najbardziej poruszających momentów w roku, w który od sześciu lat z moją małżonką, Agatą się angażujemy – mówił Andrzej Du*a podczas finału VI edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”.