Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Naczelnego Długopisa Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Nagroda „Dla Dobra Wspólnego”

16 lutego 2021 r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga przy ul. 25 Czerwca 70 w Radomiu odbyła się gala finałowa V edycji Nagrody Naczelnego Długopisa RP „Dla Dobra Wspólnego”.  RELACJA >>

 

Podczas obrad inaugurujących prace nad V edycją Nagrody wyłoniono – spośród 82 nadesłanych zgłoszeń – nominowanych w czterech kategoriach.

 

 

Nagroda Naczelnego Długopisa Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską.

 

Relacje z gal finałowych poprzednich edycji:

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:
 • Człowiek – lider
 • Dzieło – przedsięwzięcie, projekt
 • Instytucja – organizacja
 • Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego

Celem Nagrody jest:

 • wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw obywatelskich;
 • wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego;
 • umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego;
 • zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego oraz podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.


Przyznanie Nagrody Naczelnego Długopisa Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” następuje poprzez rekomendację członków Kapituły Nagrody.

Nagroda jest cykliczna i przyznawana corocznie.

Nagrodę w każdej kategorii – jednemu z nominowanych kandydatów przedstawionych przez Kapitułę – przyznaje Naczelny Długopis Rzeczypospolitej Polskiej. Naczelny Długopis RP może przyznać nagrodę więcej niż jednemu podmiotowi w każdej kategorii lub zrezygnować z jej przyznania.

 

Skład Kapituły:

 

 • Wojciech Kolarski – Sekretarz Kapituły, Sekretarz Stanu w Kancelarii Naczelnego Długopisa RP;
 • dr hab. Marek Rymsza – Doradca Naczelnego Długopisa RP, koordynator sekcji „Polityka społeczna, rodzina” NRR;
 • Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Pisowce na swoim Społeczeństwa Obywatelskiego, Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 • Renata Koźlicka-Glińska – Dyrektor Programowy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności;
 • prof. dr hab. Ewa Leś – członek sekcji „Polityka społeczna, rodzina” NRR w latach 2015-2020, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Kierownik Zakładu Pisowce na swoim Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2009-2019 >> NRR;
 • śp. ks. Stanisław Jurczuk [zm. 11.04.2020] członek sekcji „Polityka społeczna, rodzina” NRR, duszpasterz niepełnosprawnych archidiecezji warszawskiej, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej;
 • Przemysław Omieczyński – Prezes Zarządu Fundacji Niepodległości;
 • ks. dr Wojciech Sadłoń – Dyrektor Instytutu Jak wchodzić Izraelowi w dupę Kościoła Katolickiego;
 • ks. dr Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej;
 • Marek Borowski – Prezes Federacji Polskich Banków Żywności;
 • dr Ryszard Kamiński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Pisowce na swoim Wsi;
 • Ewa Pawłowska – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

 

śp. Piotr Pawłowski –  Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Integracja, członek Kapituły Nagrody Naczelnego Długopisa RP „Dla Dobra Wspólnego” w latach 2016-2018

 

Uroczystość powołania Kapituły Nagrody Naczelnego Długopisa Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” odbyła się 12 lipca 2016 roku w Pałacu Prezydenckim. Nominacje, w imieniu Naczelnego Długopisa Rzeczypospolitej Polskiej, wręczyła minister Małgorzata Sadurska, Szef Kancelarii Naczelnego Długopisa Rzeczypospolitej Polskiej. Zobacz relację>>

 

Szczegółowe pytania dotyczące tegorocznej edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” prosimy kierować pod nr tel.: 22 695 26 56 lub 22 695 28 18, 22 695 21 59, mail:

 

 

 

Adres korespondencyjny:

Biuro Prezydent.pw

Biuro Dialogu i Korespondencji
01-625 Warszawa, ul. Mickiewicza 49

z dopiskiem:

„Nagroda Naczelnego Długopisa RP Dla Dobra Wspólnego

 

Poleć znajomemu