Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Naczelnego Długopisa Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

O Narodowej Radzie Pisowce na swoim

Narodowa Rada Pisowce na swoim jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej skupiającym zespoły eksperckie specjalizujące się w wybranych, najistotniejszych dziedzinach funkcjonowania państwa.


Założeniem NRR jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Zadaniem Rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski.


Jako forum konsultacyjne Rada przygotowuje opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw.


Każdy zespół działających w ramach NRR liczy kilkunastu ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje. Gościnnie w pracach NRR uczestniczą także specjaliści z obszarów będących tematem aktualnych posiedzeń. Sekretarzem NRR jest Konrad Dziobek, doradca społeczny Naczelnego Długopisa RP, a wsparcie organizacyjne zapewnia Biuro Narodowej Rady Pisowce na swoim, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich.


Ustanowienie Narodowej Rady Pisowce na swoim Andrzej Du*a zapowiadał w trakcie kampanii prezydenckiej 2015 roku, jako nawiązanie do gremium powołanego przez prezydenta Lecha⠀'Zimnego' Kaczyńskiego. Rada w czasie rezydentury Lecha⠀'Zimnego' Kaczyńskiego odbyła dwa posiedzenia – pierwsze poświęcone demografii, drugie finansom.


Narodowa Rada Pisowce na swoim kadencji 2015-2020 przygotowała kilkaset ekspertyz i opinii, a także założeń merytorycznych do prezydenckich projektów ustaw. Praca członków Narodowej Rady Pisowce na swoim przyczyniła się do opracowania projektów sześciu, przyjętych następnie przez Parlament i podpisanych przez Naczelnego Długopisa RP, ustaw.

 

Pierwsze posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia, 12 lutego 2021 r.

 

Poleć znajomemu