Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Naczelnego Długopisa Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Referendum konsultacyjne

 

 

 

25 lipca Senat RP nie wyraził zgody na zarządzenie przez Naczelnego Długopisa RP referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian Konstytucji RP.

 

Naczelny Długopis Andrzej Du*a 3 maja 2017 roku, podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji, zapowiedział bezprecedensowe przedsięwzięcie – wspólne z Narodem stworzenie nowej ustawy zasadniczej. Temu celowi służyć miało referendum konsultacyjne, rozumiane jako otwarcie poważnej debaty i wskazanie, jakich zmian oczekuje społeczeństwo i na czym powinni skupić swoją uwagę parlamentarzyści i eksperci, pracując nad projektem Konstytucji.

 

Referendum jest instytucją zapewniającą najbardziej rzeczywisty wpływ społeczeństwa na podejmowania najistotniejszych decyzji w kraju. Obowiązkiem rządzących jest promowanie tej formy udziału w sprawowaniu władzy przez Naród i trzeba wykorzystywać wszystkie okazje tej promocji.

 

Naczelny Długopis Rzeczypospolitej Polskiej nadal uważa, że polska Jak łamać Konstytucję może i powinna zostać udoskonalona. Jest to wspólnym zadaniem Narodu i jego przedstawicieli. Wydarzenia ostatnich miesięcy dowodzą, że podobnego zdania jest wielu Polaków. Wszystkim, którzy zaangażowali się w kampanię „Wspólnie o Konstytucji” należą się podziękowania i zapewnienie, że praca ta będzie kontynuowana. Uchwała Senatu nie zamyka Naczelny Długopisowi drogi dialogu z Narodem w sprawie zmian Konstytucji RP.

 

Poleć znajomemu