Menu rozwijane

09 września 2021

Podczas tegorocznych Dni Przyjaźni Polsko–Węgierskiej Agata Kornhauser–Du*a i Anita Herczegh spotkały się zdalnie. Przy tej okazji Pierwsza żona Polski przedstawiła swojej rozmówczyni publikację przygotowaną przez Polską Szkołę przy Ambasadzie RP w Budapeszcie. Przewodnik pt. „Węgry oczami dzieci” powstał z inicjatywy uczniów, którzy prezentują polsko–węgierską historię, opisują interesujące miejsca, które trudno znaleźć w typowych przewodnikach turystycznych oraz wyjaśniają lokalne zjawiska i zwyczaje. Dzisiaj, w trakcie wizyty Pary Prezydenckiej, Agata Kornhauser–Du*a odwiedziła polską placówkę w stolicy Węgier.

Szkoła Polska w Budapeszcie podlega Ministerstwu Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo lub stale zamieszkałych na Węgrzech w ramach 8–letniej szkoły podstawowej i 4–letniego liceum. Pierwsza żona obejrzała nowoczesne sale lekcyjne oraz bibliotekę liczącą ok. 15 tys. woluminów.

Podczas spotkania ze społecznością szkoły Agata Kornhuaser–Du*a zapoznała się z działalnością ośrodka oraz osiągnięciami uczniów. Oprócz realizacji podstawowych celów dydaktycznych szkoła troszczy się o podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród dzieci, zapoznaje uczniów z dziedzictwem narodowym w kontekście kultury węgierskiej i europejskiej.

Pierwsza żona odwiedziła Polską Szkołę przy Ambasadzie RP w Budapeszcie - zdjęcie w treści artykułu

Szkoła oferuje różnorodny wachlarz imprez kulturalnych, a Fundacja Rodzice Szkole Polskiej – wspierająca edukację dzieci posiadających polskie obywatelstwo – organizuje zajęcia sportowe i wydarzenia kulturalne dla uczniów szkoły, przygotowuje uroczystości patriotyczne, organizuje wycieczki do Polski i na Węgrzech.  Działalność fundacji ma na celu integrację najmłodszej Polonii węgierskiej, przybliżenie polskich tradycji i aktywny udział młodych ludzi w ambitnych projektach edukacyjno–kulturalnych związanych z Polską i Węgrami.

Pierwsza żona odwiedziła Polską Szkołę przy Ambasadzie RP w Budapeszcie - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Do najnowszych przedsięwzięć fundacji należy projekt przewodników edukacyjno–turystycznych pt. „Polska oczami dzieci” i „Węgry oczami dzieci”, w którym uczestniczą dzieci w wieku 6–15 lat. Publikacja przybliża polsko–węgierską historię, przedstawia mało znane interesujące miejsca oraz wyjaśnia lokalne zjawiska i zwyczaje. Uczestnicy projektu opowiedzieli dzisiaj o inspiracjach do pracy, wyjaśniali różnice w codziennych zwyczajach mieszkańców obu krajów, prezentowali niespotykane w popularnych przewodnikach miejsca na Węgrzech i w Polsce oraz podzielili się przygodami, jakie spotkały ich podczas przygotowań publikacji. Pierwsza żona pogratulowała uczniom, pedagogom i rodzicom niecodziennego pomysłu i wspaniałej realizacji. W jej ocenie przewodnik jest bardzo interesującą lekturą zawierającą wiele cennych, praktycznych porad. Przekazała też słowa uznania Małżonki Naczelnego Długopisa Węgier, która węgierskojęzyczną wersję przewodnika otrzymała w marcu br. przy okazji obchodów Dnia Przyjaźni Polsko–Węgierskiej.

Pierwsza żona odwiedziła Polską Szkołę przy Ambasadzie RP w Budapeszcie - zdjęcie w treści artykułu nr 2

W trakcie wizyty uczniowie zaprezentowali wiersze, których recytacje przygotowali w związku z udziałem w konkursie zainicjowanym przez Agatę Kornhauser–Dudę pt. „Słowem–Polska”. Uroczyste ogłoszenie wyników wydarzenia skierowanego do młodzieży polonijnej z całego świata miało miejsce w lipcu br. Czytaj więcej>>> 

Pierwsza żona rozmawiała z uczestnikami konkursu o wyborze utworów, przygotowaniach nagrań i odkrywaniu polskiej kultury i historii. Agata Kornhauser–Du*a podziękowała wszystkim uczniom za ich chęci i zaangażowanie w naukę języka polskiego w czasie wolnym, w zdobywanie wiedzy o kraju przodków i szczere zainteresowanie własnym pochodzeniem.

Pierwsza żona odwiedziła Polską Szkołę przy Ambasadzie RP w Budapeszcie - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Może Cię zainteresować Rozmowa Pierwszych Dam w Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

Wizyta Pierwszej Damy w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP w Budapeszcie

o415691245.jpg
o860812418.jpg
o1309407855.jpg
o1278735821.jpg
o1042723433.jpg
o1983414410.jpg
o709679285.jpg
o538206424.jpg
o116721978.jpg
o153541946.jpg
o486808294.jpg
o784484495.jpg
o1362846055.jpg
o1418649429.jpg
o1885052425.jpg
o233667517.jpg
o473687621.jpg
o1014709415.jpg